Gelumbe


Gelumbe
wertloser Kram

Hunsrückisch-Hochdeutsch . 2014.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • gelumbė — gelumbė̃ sf. (3b) K, J 1. fabriko gamybos apystoris vilnonis audimas: Gelumbė mėlyna SD130. Rietimas gelumbės SD280. Ne tai gẽlumbei pamušalas Nj. Tos gelumbė̃s rūbui neišteks BŽ88. Gelumbės arba milo skiautė S.Dauk. O niekas neindeda lopinio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gelumbė — gelumbė̃ dkt. Iš gelumbė̃s daugiáusia siuvami̇̀ páltai, kostiùmai, unifòrmos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • gelumbėtas — gelumbėtas, a adj. (1) Š gelumbiniais drabužiais apsirengęs: Kaip tat gal būti, kad tu toks gelumbėts neturėtumi kuomi [užsimokėti] BsPII50 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • голубь — м., укр. голуб, ст. слав. голѫбь περιστερά (Супр.), болг. гълъб, голъб, сербохорв. го̏лу̑б, словен. golȏb, чеш., слвц. holub, польск. goɫąb, в. луж. hoɫub , hoɫb , н. луж. goɫub , goɫb . Первоначально производное от названия цвета, но голубой… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • užtempti — užtem̃pti vksm. Užtem̃pk gẽlumbę ant kailinių …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aptraukti — tr. Rtr, Š, NdŽ; R, MŽ, Sut 1. apkloti, uždengti, apdengti: [Gurguolės] aptrauktos drobinėmis palapinėmis, apkarstytos visokiais ūkiškais rykais, su dviračiais būtinai kiekvienos gale M.Katil. Jis atvažiavo į vieną karaliją, kur viskas buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • barava — ×bãrava sf. (1) rūšis; plg. barva: Gelumbė ne tos bãravos Gmž(Lkm). Tie visi siūlai vienos baravos Slk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • biliardas — sm. (1) DŽ 1. žaidimas ant aptraukto gelumbe stalo su kraštais, varinėjant specialia lazda kamuolius į stalo kraštuose įtaisytas kišenes. 2. stalas tokiam žaidimui …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • burnotinas — ×burno•tinas, a (l. brunatny) adj.; SD19, R28 kuris purpurinės spalvos: Kūnas visas tapo nuog mėlynių, nuog žaizdų ir nuog kraujo ižbjaurintas kaip burno•tinoji gelumbė DP169 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • darkyti — darkyti, dar̃ko, dar̃kė tr. 1. R, K netvarkingai, prastai ką dirbti, niekais leisti; bjauroti, gadinti, dergti: Kam tu darkaĩ drabužius? J. Gyvoliai dar̃ko javus, rikes, mendelius, t. y. anuoja, gadina J. Toks siuvėjas tik dar̃ko gelumbę, gerai… …   Dictionary of the Lithuanian Language


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.