dudele
Musik machen, Musik (schlechte Musik)

Hunsrückisch-Hochdeutsch . 2014.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • dūdelė — dūdẽlė dkt. Vai̇̃kiška dūdelè gãlima išgáuti įvairiùs garsùs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • dūdėlė — dūdėlė̃ sf. (3b) StngŽ82 bot. švylys (Eriophorum) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dudeln — dudele …   Kölsch Dialekt Lexikon

  • išdūduoti — 1. intr. atlikti dūdele kokią melodiją: Jis visaip kaip su ta dūdele išdūduoja Jnšk. 2. tr. išgriežti: Giesmę kas ažgiedos kokią, tai aš išdūduosiu Nmč. dūduoti; įdūduoti; išdūduoti; padūduoti; pardūduoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kanklelė — kanklẽlė sf. (2) žr. kanklės: Žąsinas kankliãvo kanklele, kanklele, lokys trimitavo dūdele, dūdele Gs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padūduoti — intr. 1. R, K pagriežti dūdele: Ar mokėsi padūduot su ta dūdele? Pn. Padūduoki, dūdoriau, padūduok, pašoks mano sveteliai JD20. 2. pagriežti: Padūduok tu su armonika Ds. dūduoti; įdūduoti; išdūduoti; padūduoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pypynė — pypỹnė sf. (2), pỹpynė (1) NdŽ, pypìnė (2) [K]; N, pipỹnė (2) BŽ504,605 1. SD251, P, D.Pošk dūdelė, švilpynė: Pypynė (orig. pipine), kurią skersai nasrump pridėtą pučia SD53. Kokia te jo dūdelė: pasdarė pypynę ir birbia Trgn. Turėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • raliuoti — raliuoti, iuoja, iãvo 1. intr., tr. Kos50, G105, M, DŽ apdainuoti galvijus ganykloje: Linksmas piemuo raliuoja: ralio mano karvutė auksaragė, cinaragė, šilkaplaukė, ilguodegė, kod neėdi, ar ne žali žolelė, ar ne šilkų pievelė, ar ne dobilynė, ar …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rėknė — rėknė̃ sf. (4) DŽ tokia dūdelė, liaudies muzikos instrumentas: Ir rėknė gi tai: net keturiais balsais, vis tiek kaip pirktinė V.Krėv. Mikas, gulėdamas ant pilvo, drožinėja dūdelę rėknę, margina ją visokiais rėžais V.Krėv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skaitynė — skaitỹnė sf. (2) 1. į dūdelę panašus muzikos instrumentas: Iš pernykštės lendrės … pasidarė dūdelę, pritaikė mažą ragutį ant galo lendrutės ir praminė skaityne tą savo muziką SI161. 2. KŽ skaičius …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”